Other processes

I tillegg til vakuumforming og fresning benytter vi en rekke andre prosesser til forming og bearbeiding av plast.

  • Varmforming: To ovner benyttes til varmforming; plastplaten varmes opp for deretter å kjøles over en form uten bruk av vakuum.
  • Sveising: De fleste termoplaster kan sveises, og vi har lang erfaring med trådsveising, ekstrudersveising, speilsveising og ultralydsveising.
  • Kaldknekking: Enkelte materialer kan også knekkes uten oppvarming. Egnet ustyr finnes for dette.
  • Varmknekking: Ved varmknekking varmes platen kun i formingsområdet, for deretter å bøyes til ønsket vinkel. Vi har 3 spesialtilpassende bord for varmknekking.
  • Montering: Innsetting av komponenter og sammenstilling av produkter utføres effektivt i vår monteringshall.
  • Gyli Plast AS
  • Telefon: +47 38 05 44 44
  • Adr: Eikeveien 3, 4640 Søgne.
  • Postadr: Boks 964, 4682 Søgne.

Design og utvikling av Egde