Machinepark

Gyli Plast har en moderne og svært effektiv maskinpark.

Kombinert med høy kompetanse hos operatørene gjør dette oss konkuransedyktige også på eksport til lavkostland.

Det er få begrensninger vedrørende størrelse – formater opptil 2,5 * 1,5 * 0,6 meter kan formes og bearbeides i ett enkelt press og med høy presisjon.

Prosessen er langt på vei automatisert, repeterbarheten er høy og kvaliteten overvåkes, dokumenteres og sikres i alle ledd.

  • Gyli Plast AS
  • Telefon: +47 38 05 44 44
  • Adr: Eikeveien 3, 4640 Søgne.
  • Postadr: Boks 964, 4682 Søgne.

Design og utvikling av Egde