Why choose vacuumforming

Det finnes mange gode argumenter for å velge vakuumforming framfor
andre framstillingsprosesser: Rimelige verktøykostnader, rimelige
oppstartkostnader, stor flexibilitet og frihet med hensyn til design.

Rimelige verktøykostnader: sammenliknet med andre
framstillingsprosesser som f.eks. sprøytestøping og rotasjonsstøping.

Rimelige oppstartskostnader: Verktøykostnader, rigging etc. Beløper
seg til en brøkdel i forhold til andre sammenlignbare framstillinsprosesser.
Dette medfører at også små serier kan ha lav enhetspris.

Stor fleksibilitet: Endring av produktet, formverktøy,
jigger og programmering er vanligvis raskt og kostnadseffektivt.

Design: Moderne teknologi gir stor grad av frihet med hensyn
til muligheter for avansert og krevende design.

  • Gyli Plast AS
  • Telefon: +47 38 05 44 44
  • Adr: Eikeveien 3, 4640 Søgne.
  • Postadr: Boks 964, 4682 Søgne.

Design og utvikling av Egde