Construction

Gyli Plast Benytter SolidWorks som konstruksjonsverktøy.

SolidWorks benyttes til tilpassing og klargjøring av kundens 3D modell for videre prosessering, eventuelt også til komplett modellering av 3D modell.

Vi er behjelpelige med å assistere konstruktører ute hos våre kunder på et tidlig stadie i designprosessen. Dette gir ofte raskere vei fram til ferdig produkt, og kan også medføre kostbesparelse i serieproduksjon.

Filutvekslingsformat: De fleste format fungerer som regel utmerket, men STEP (.stp) og parasolid (x_t) foretrekkes som nøytralt format.

  • Gyli Plast AS
  • Telefon: +47 38 05 44 44
  • Adr: Eikeveien 3, 4640 Søgne.
  • Postadr: Boks 964, 4682 Søgne.

Design og utvikling av Egde