Checklist for constructor

Her har vi satt opp noen punkter over ting som konstruktører bør tenke på ved anvendelse av vakuumformet termoplast.
Materialvalg etter bruksområde:

 • Ute/inne
 • Brukstemperatur
 • Mekanisk styrke
 • Kjemikaliepåvirkning
 • Krav til finish/overflatebeskaffenhet
 • Krav til sammenføyninger

Design tilpasset vakuumformingsprosessen samt påfølgende etterbearbeiding:

 • Slippvinkler
 • Avrundete utvendige kanter og hjørner
 • Radier i innvendige kanter og hjørner
 • Toleransetilpassing
 • Minimumsradie for bearbeiding
 • Tilgjengelighet til partier som skal bearbeides
 • Gyli Plast AS
 • Telefon: +47 38 05 44 44
 • Adr: Eikeveien 3, 4640 Søgne.
 • Postadr: Boks 964, 4682 Søgne.

Design og utvikling av Egde